Kirjoitelman jäsentelytapoja

Kun olet päättänyt jo aiheesi ja miettinyt valmiiksi, millaisia asioita aiot kirjoitelmassasi käsitellä, on aika valita tekstin jäsentelytapa.

Jäsentelytapoja on viisi:

  • aikajärjestys
  • tärkeysjärjestys
  • aihepiirijärjestys
  • vertailujärjestys
  • ongelmanratkaisujärjestys

Jäsentelytapa valitaan tekstilajin mukaan.

Aikajärjestys

Jos mietit tekstissäsi esim. viimeistä vuottasi peruskoulussa, voit ensin miettiä, mitä on tapahtunut aikaisemmin, millainen on nykytilanteesi ja millaisia ajatuksia sinulla on tulevaisuudesta.

Viikko sitten alkoi viimeinen vuoteni peruskoulussa. Se tuntuu…

Nämä kahdeksan vuotta ovat olleet monella tavalla mieleenpainuvia. Muistan kun laitoin ekaluokkalaisena ensimmäisen kerran puna-keltaisen perhosreppuni selkään ja …

Ensi vuonna tähän aikaa istun toivottavasti ihan erilaisessa luokkahuoneessa. Toiveissani on päästä opiskelemaan…

Tärkeysjärjestys

Jos kirjoitat esim. ilmastonmuutoksesta, voit ensin mainita ne asiat, joilla on suurimmat vaikutukset ilmastoon, sitten toiseksi suurimmat ja lopuksi niitä asioita, joilla on vähemmän vaikutusta.

Aihepiirijärjestys

Jos et voi laittaa asioita aika- tai tärkeysjärjestykseen, voit kuitenkin jaksottaa tekstisi niin, että yhdessä kappaleessa keskityt aina yhteen asiaan.

Vertailujärjestys

Vertailujärjestystä, jossa pohditaan asioiden hyviä ja huonoja puolia, voi käyttää monenlaisissa teksteissä.

Ongelmanratkaisujärjestys

Mielipidekirjoituksen voi aina rakentaa käyttämällä ongelmanratkaisujärjestystä. Siinä alussa esitellään ja kuvaillaan nykytilanne, johon haluaisi muutosta. Kannattaa kertoa myös, mistä nykytilanne johtuu ja millaisia seurauksia sillä on. Sen jälkeen on hyvä antaa ehdotuksia siitä, miten tilannetta voisi muuttaa ja mitä hyötyä noista muutoksista olisi.

Kun sinulla on valmis järjestys mietittynä, kirjoittaminen on helppo alottaa. Sopiva tekstin pituus on yleensä 3-5 kappaletta eli kirjoitelmassa on aloituskappale, käsittelykappaleet ja lopetuskappale.

Vinkkejä kirjoitelman aloittamiseen ja lopettamiseen löydät täältä.

Vastaa